هشتمین همایش کاربردپذیری ایران

همایش کاربردپذیری در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار خواهد شد.

سخنرانان

بزودی

ثبت‌نام